Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què SUMAGRAF està subjecta per la seva activitat.
Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que SUMAGRAF hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur SUMAGRAF realitzés altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.

Abans de produir-se possibles transferències de les seves dades personals a països fora de l’domini d’Espai Econòmic Europeu i / o que no ofereixin un nivell de seguretat equivalent a les garanties que utilitzem per a la seva seguretat els informaríem oportunament

Segons el previst en l’art. 13 de l’RGDP (UE) 2016/679, poden exercir els seus drets d’: Accés, Rectificació, Modificació, Supressió, Limitació a el tractament, Revocació. Així mateix, pot Revocar l’autorització en qualsevol moment mitjançant enviament de correu electrònic a: info@sumagraf.com o bé a al telèfon 93 588 40 47. Les dades seran emmagatzemades i protegits en servidors d’alta fiabilitat.

En tot cas, si li sorgeix algun dubte, pot contactar directament enviant un mail a: info@sumagraf.com o mitjançant comunicació escrita a l’adreça de correu postal a C / Farigola 32, 08191 Castellbisbal (Barcelona) Espanya o bé a al telèfon + 34.588 40 47 i li ajudarem a resoldre o aclarir qualsevol qüestió que necessiti a l’respecte.