Skip to main content

POLÍTICA DE COOKIES

a) Utilització de Cookies

b) Tipologia, finalitat i funcionament de les galetes

a) Utilització de Cookies:

sumagraf.com utilitza cookies. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’Usuari en un web determinada o en totes les webs, apps i / o serveis de les webs de sumagraf.com (des d’ara, els Serveis). La primera finalitat de les galetes és la de facilitar a l’Usuari un accés més ràpid als Serveis seleccionats. A més, les cookies personalitzen els Serveis que ofereix les webs de sumagraf.com, facilitant i oferint a cada Usuari informació que és del seu interès o que pot ser del seu interès, en atenció a l’ús que fa dels Serveis.

Les cookies es fan servir per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l’Usuari. Les cookies s’associen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Els Usuaris registrats que es registrin o que hagin iniciat sessió, podran beneficiar-se d’uns serveis més personalitzats i orientats al seu perfil, gràcies a la combinació de les dades emmagatzemades en les galetes amb les dades personals utilitzats en el moment del seu registre. Aquests Usuaris autoritzen expressament l’ús d’aquesta informació amb la finalitat indicada, sense perjudici del seu dret a rebutjar o desactivar l’ús de galetes.

b) Tipologia, finalitat i funcionament de les cookies:

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’Usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció quan es compleixi l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’Usuari es mantingui identificat en els Serveis de sumagraf.com) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookie pots classificar-se de la següent manera:

COOKIES DE RENDIMENT: Aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els Serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita.

COOKIES DE REGISTRE: Les cookies de registre es generen un cop que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en els Serveis amb els següents objectius:

Mantenir a l’Usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en el Servici, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’Usuari prem la funcionalitat “tancar sessió”, de manera que aquesta Cookie s’elimina i la propera vegada que entri al Servei l’Usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.

COOKIES DE ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita el web, genera una Cookie analítica a l’ordinador de l’Usuari. Aquesta Cookie que només es genera en la visita, servirà en properes visites als Serveis d’sumagraf.com per identificar de forma anònima a l’visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

La comptabilització aproximada de el nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als Usuaris
Saber si l’Usuari que accedeix és nou o repeteix visita.

Aquest fitxer estarà destinat únicament a proporcionar els serveis de la pàgina i al recull de dades anònims estadístics, sense cap altre objectiu més que aquest. L’usuari accepta i consent que en el moment d’utilitzar aquesta pàgina web una cookie serà emmagatzemada al seu ordinador en cas de ser necessari.